KATEGORIA B
 

OSKMOTOS - Nauka Jazdy

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kategoria B i B+E

Email Drukuj PDF

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Jeśli posiadacz prawa jazdy kategorii B ciągnie przyczepę lekką bez hamulców, to dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieś 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Np. pojazd ciągnący o masie własnej 1500 kg i dopuszczalnej ładowności 2000 kg osiąga masę całkowitą 3500 kg. Nie ma przeszkód, aby do tego pojazdu dołączyć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Zespół pojazdów zamknie się wówczas dmc 4250 kg. Posiadacz prawa jazdy kategorii B, jeśli kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką (do 750 kg) z hamulcem bezwładnościowym, zobowiązany jest do przestrzegania warunku mówiącego, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy dopuszczalna masa całkowita przyczepy, ciągniętej przez pojazd, którego kierowca posiada uprawnienia kategorii B przekracza 750 kg. Otóż w przypadku kiedy przyczepa posiada hamulec bezwładnościowy, dopuszczalna masa całkowita przyczepy może być większa  od masy pojazdu. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi co najmniej 1500 kg, dopuszczalna ładowność ? maksymalnie 500 kg, a dmc przyczepy, wynosi 1500 kg. Razem dmc zespołu wynosi 3500 kg. Przy hamulcu uruchamianym z miejsca kierowcy, dmc przyczepy może być większa niż masa własna pojazdu ciągnącego. Np. masa  własna pojazdu ciągnącego wynosi minimum 1700 kg, dmc ? maksymalnie 1800 kg, a dmc przyczepy wynosi 1700 kg. Warunek dotyczący nieprzekraczania dmc zestawu 3500 kg został zachowany.
Posiadając uprawnienia kategorii B, można również kierować ciągnikiem rolniczym (pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych)  lub pojazdem wolnobieżnym (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h).


Kategoria B+E. uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Posiadacz kategorii B+E prawa jazdy, jeśli ciągnie przyczepę lekką, musi spełniać te same zasady, co osoba posiadająca uprawnienia kategorii B. W sytuacji, kiedy dmc przyczepy przekracza 750 kg i ma hamulec najazdowy, zaczyna obowiązywać zasada, że dmc pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy (podobnie jak przy kategorii B). Np. pojazd o dmc 3500 kg ciągnie przyczepę o dmc 2650 kg.

Przy przyczepie z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy na ma żadnych obostrzeń co do dmc przyczepy. Oznacza to, że dmc pojazdu ciągnącego może być niższe od dmc przyczepy, jednak rzeczywista masa całkowita przyczepy musi być mniejsza lub równa rzeczywistej masie całkowitej pojazdu ciągnącego.

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

 • wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
 • dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
 • 3.500 kg, z tym że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.


Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:

 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu;

 

 • 750 kg.


Kategoria B1 prawa jazdy uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.  Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. Ponadto kategoria B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym, którego dmc nie przekracza 550 kg, wraz z przyczepą lekką.

You are here: